DOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

   Rok 2024

   Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 27. 06. 2024
   Formát PDF (197 kB)

   Návrh smlouvy o výkonu funkce likvidátora
   Formát PDF (137 kB)

   Zpráva dozorčí rady za rok 2023
   Formát PDF (139 kB)

 

  Rok 2023

  Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 19. 12. 2023 a notářský zápis
   Zápis z VH (255 kB) a Notářský zápis (298 kB)

  Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 19. 12. 2023
   Formát PDF (193 kB)

  Zápis z valné hromady konané dne 27. 06. 2023
   Formát PDF (575 kB)

  Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 27. 06. 2023
   Formát PDF (185 kB)

  Zpráva dozorčí rady za rok 2022
   Formát PDF (106 kB)

 

Rok 2022

Zápis z valné hromady konané dne 29. 06. 2022
   Formát PDF (351 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 29. 06. 2022
   Formát PDF (340 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2021
   Formát PDF (157 kB)

 

Rok 2021

Zápis z valné hromady konané dne 09. 07. 2021
   Formát PDF (3,1 MB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 09. 07. 2021
   Formát PDF (350 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2020
   Formát PDF (34 kB)

 

Rok 2020

Zápis z valné hromady konané dne 10. 07. 2020
   Formát PDF (2 MB)

Notářský zápis - snížení základního kapitálu společnosti
   Formát PDF (710 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10. 07. 2020
   Formát PDF (558 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2019
   Formát PDF (301 kB)

Zpráva představenstva za rok 2019
   Formát PDF (262 kB)


Rok 2019

Zpráva představenstva za rok 2018
   Formát PDF (516 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 24. 06. 2019
   Formát PDF (516 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2018
   Formát PDF (312 kB)

Návrh změn stanov společnosti
   Formát PDF (650 kB)

Změna stanov společnosti
   Formát PDF (69 kB)

 

Zápis z valné hromady konané 24. 06. 2019
   Formát DOC (30 kB)  


Rok 2018

Veřejný návrh na koupi akcií - 13. 08. 2018
   Formát PDF (762 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 26. 06. 2018  
   Formát PDF (3 MB)

Notářský zápis - vyřazení akcií k 26. 06. 2018
   Formát PDF (910 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 14. 05. 2018
   Formát PDF (2,12 MB)

Stanovy společnosti ke 14. 05. 2018
   Formát PDF (600 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 26. 06. 2018
   Formát PDF (490 kB)

Vzor plné moci 2018
   Formát DOC (30 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2017
   Formát PDF (300 kB)

Notářský zápis 149/2018
   Formát PDF (980 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 14. 05. 2018
   Formát PDF (500 kB)

Návrh změn stanov společnosti
   Formát PDF (730 kB)

Vzor plné moci květen 2018
   Formát DOC (30 kB)

Jednací a hlasovací řád k VH 14. 05. 2018
   Formát PDF (530 kB)


Rok 2017

Zápis z valné hromady konané dne 30. 06. 2017
   Formát PDF (520 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30. 06. 2017
   Formát PDF (480 kB)

Vzor plné moci 2017
   Formát DOC (30 kB)

Jednací a hlasovací řád 2017 k VH 2017
   Formát PDF (530 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2016
   Formát PDF (300 kB)


Rok 2016

Zápis z valné hromady konané dne 10. 06. 2016
   Formát PDF (500 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10. 06. 2016
   Formát PDF (130 kB)

Vzor plné moci 2016
   Formát PDF (50 kB)

Jednací a hlasovací řád 2016 k VH 2016
   Formát PDF (100 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2015
   Formát PDF (53 kB)


Rok 2015

Zápis z valné hromady konané dne 30. 06. 2015
   Formát PDF (800 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30. 06. 2015
   Formát PDF (132 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2014
   Formát PDF (56 kB)

Jednací a hlasovací řád k VH 2015
   Formát PDF (100 kB)

Vzor plné moci k VH 2015
   Formát DOC (27 kB)Rok 2014

Zápis z valné hromady konané dne 27. 06. 2014
   Formát PDF (777 kB)

Smlouva o výkonu funkce člena DR
   Formát DOC (60 kB)

Pozvánka na VH 27. 06. 2014 včetně návrhů usnesení
   Formát PDF (172 kB)

Návrh nového znění stanov
   Formát DOC (32 kB)

Jednací a hlasovací řád
   Formát PDF (93 kB)

Výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu
   Formát PDF (58 kB)

Vzor plné moci
   Formát DOC (26 kB)

Zpráva dozorčí rady 2013
   Formát PDF (66 kB)Rok 2013

Zápis z valné hromady konané dne 24. 06. 2013
   Formát PDF (550 kB)

Zpráva dozorčí rady 2012
   Formát PDF (60 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 24. 06. 2013
   Formát PDF (100 kB)

Návrh usnesení valné hromady 24. 06. 2013
   Formát PDF (70 kB)


Rok 2012

Zápis z valné hromady konané dne 02. 07. 2012
   Formát PDF (3,3 MB)

Notářský zápis valné hromady o snížení ZK ze dne 02. 07. 2012
   Formát PDF (1 MB)

Návrh usnesení valné hromady 02. 07. 2012
   Formát PDF (600 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 02. 07. 2012
   Formát PDF (180 kB)


Rok 2011

Zpráva dozorčí rady 2011
   Formát PDF (165 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 31. 10. 2011
   Formát PDF (2 MB)

Smlouva o převodu směnky
   Formát PDF (35 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 31. 10. 2011
   Formát PDF (39 kB)

Návrh usnesení valné hromady dne 31. 10. 2011
   Formát PDF (27 kB)

Nabídka Privatbanky a.s.
   Formát PDF (234 kB)

Žádost o svolání mimořádné valné hromady
   Formát PDF (251 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 02. 05. 2011
   Formát PDF (2 MB)

Notářský zápis z valné hromady konané dne 02. 05. 2011
   Formát PDF (890 kB)

Protinávrh akcionáře VH 02. 05. 2011
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 02. 05. 2011
   Formát PDF (100 kB)

Návrh usnesení valné hromady 45359229
   Formát PDF (126 kB)Rok 2010


Účetní závěrka za rok 2010
   Formát PDF (436 kB)

Výrok auditora
   Formát PDF (2 MB)

Zpráva dozorčí rady
   Formát PDF (106 kB)

Zpráva představenstva
   Formát PDF (82 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 17. 12. 2010
   Formát PDF (1 MB)

Abdikace člena představenstva Ing. Jaromíra Floriána
   Formát PDF (100 kB)

Notářský zápis z mimořádné valné hromady konané dne 17. 12. 2010
   Formát PDF (1,73 MB)

Oznámení o konání mimořádné valné hromady dne 17.12.2010
   Formát PDF (83 kB)

Návrh na usnesení mimořádné valné hromady
   Formát PDF (72 kB)

Smlouva o prodeji podniku
   Formát PDF (205 kB)

Přehled informací podle zákona č. 256/2004 Sb.
   Formát PDF (150 kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 30. 06. 2010
   Formát PDF (1,3 MB)

Informace z jednání VH 30. 06. 2010 - dividendy
   Formát PDF (130 kB)

Oznámení o konání valné hromady 2010
   Formát PDF (140 kB)Rok 2009


Zápis z jednání valné hromady konané dne 29. 05. 2009
   Formát PDF (320 kB)

Informace z VH z 29. 05. 2009 - dividendy
   Formát PDF (220 kB)

Přehled informací podle zákona č.56/2006 Sb.
   Formát PDF (300 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 29. 05. 2009
   Formát PDF (210 kB)Rok 2008


Informace z valné hromady z 28. 05. 2008 - dividendy
   Formát PDF (200 kB)

Oznámení o konání valné hromady
   Formát PDF (160 kB)


Rok 2007

Oznámení o konání mimořádné valné hromady
   Formát PDF (169 kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 31. 05. 2007
   Formát DOC (352 kB)

Oznámení o konání valné hromady
   Formát PDF (182 kB)