Společnost Jáchymov Property Management, a.s. (původně Léčebné lázně Jáchymov a.s.) provozovala do 31. 12. 2010 lázně, prodala podnik Léčebné lázně Jáchymov a.s. včetně obchodní značky, změnila název a spravuje cenu za prodaný podnik.

Mimořádná valná hromada společnosti dne 19. 12. 2023 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem společnosti. Společnost vstoupila do likvidace dne 1. 1. 2024.

  

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Zveme vás na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 6. 2024 od 14:00 hodin. Více informací v přiložené pozvánce:
Pozvánka na valnou hromadu

 

DIVIDENDY

Aktuální informace k výplatě dividend za rok 2020 dle rozhodnutí valné hromady:
Formát PDF (63 kB)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva společnosti za rok 2023:
Formát PDF (980 kB)

 

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu:
Formát PDF (710 kB) 

Postup výplaty částky snížení základního kapitálu:
Formát PDF (190 kB) 

 

AKCIE


 Druh:  akcie
 Forma:  na majitele
 Podoba:  zaknihovaný CP
 Počet kusů  323 868
 Jmenovitá hodnota:  7 Kč
 Celkový objem emise: 
 2 267 076 Kč
 ISIN:  CS0008446753 

 

DALŠÍ INFORMACE


Notářský zápis - vyřazení akcií k 26. 06. 2018:
   Formát PDF (910 kB)

Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu:
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek:
   Formát PDF (360 kB)


STANOVY

Stanovy společnosti:
   Formát PDF


DOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

naleznete ZDE


VÝROČNÍ A POLOLETNÍ ZPRÁVY

naleznete ZDE