Společnost Jáchymov Property Management, a.s. (původně Léčebné lázně Jáchymov a.s.) provozovala do 31. 12. 2010 lázně, prodala podnik Léčebné lázně Jáchymov a.s. včetně obchodní značky, změnila název a spravuje cenu za prodaný podnik.

Mimořádná valná hromada společnosti dne 19. 12. 2023 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a jmenování MUDr. Eduarda Bláhy likvidátorem společnosti. Společnost vstoupila do likvidace dne 1. 1. 2024.

  

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Přečtěte si zápis z posledního jednání valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2024: Zápis z jednání

 

DIVIDENDY

Aktuální informace k výplatě dividend za rok 2020 dle rozhodnutí valné hromady:
Formát PDF (63 kB)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva společnosti za rok 2023:
Formát PDF (980 kB)

 

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu:
Formát PDF (710 kB) 

Postup výplaty částky snížení základního kapitálu:
Formát PDF (190 kB) 

 

AKCIE


 Druh:  akcie
 Forma:  na majitele
 Podoba:  zaknihovaný CP
 Počet kusů  323 868
 Jmenovitá hodnota:  7 Kč
 Celkový objem emise: 
 2 267 076 Kč
 ISIN:  CS0008446753 

 

DALŠÍ INFORMACE


Notářský zápis - vyřazení akcií k 26. 06. 2018:
   Formát PDF (910 kB)

Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu:
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek:
   Formát PDF (360 kB)


STANOVY

Stanovy společnosti:
   Formát PDF


DOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

naleznete ZDE


VÝROČNÍ A POLOLETNÍ ZPRÁVY

naleznete ZDE