Nacházíte se na webových stránkách společnosti Jáchymov Property Management, a.s., IČ 45359229, společnost do konce roku 2010 provozovala podnik
Léčebné lázně Jáchymov, který na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti prodala.

Společnost nadále spravuje kupní cenu za něj pro akcionáře, kteří nevyužili nabídku výkupu akcií společnosti na jaře roku 2011.Informace pro akcionáře

Informace emitenta pro akcionářeZápis z valné hromady konané dne 10. 06. 2016
   Formát PDF (500 kB)


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10. 06. 2016
   Formát PDF (130 kB)

Vzor plné moci 2016
   Formát PDF (50 kB)

Jednací a hlasovací řád 2016 k VH 2016
   Formát PDF (100 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2015
   Formát PDF (53 kB)Zápis z valné hromady konané dne 30. 06. 2015
   Formát PDF (800 kB)

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30. 06. 2015
   Formát PDF (132 kB)

Zpráva dozorčí rady za rok 2014
   Formát PDF (56 kB)

Jednací a hlasovací řád k VH 2015
   Formát PDF (100 kB)

Vzor plné moci k VH 2015
   Formát DOC (27 kB)Zápis z valné hromady konané dne 27. 06. 2014
   Formát PDF (777 kB)

Smlouva o výkonu funkce člena DR
   Formát DOC (60 kB)

Pozvánka na valnou hromadu 27.06.2014 včetně návrhů usnesení
   Formát PDF (172 kB)

Návrh nového znění stanov
   Formát DOC (32 kB)

Jednací a hlasovací řád
   Formát PDF (93 kB)

Výzva akcionářům ke sdělení čísla účtu
   Formát PDF (58 kB)

Vzor plné moci
   Formát DOC (26 kB)

Zpráva dozorčí rady 2013
  
Formát PDF (66 kB)Zápis z valné hromady konané dne 24.6.2013
   Formát PDF (550 kB)


Zpráva dozorčí rady 2012
   Formát PDF (60 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 24.6.2013

   Formát PDF (100 kb)


Návrh usnesení valné hromady 24.6.2013
   Formát PDF (70 kB)
  

Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek
   Formát PDF (360 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 2.7.2012
   Formát PDF (3,3 MB)

Notářský zápis valné hromady o snížení ZK ze dne 2.7.2012   
   Formát PDF (1 MB)


Návrh usnesení valné hromady 2.7.2012
   Formát PDF (600 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 2.7.2012   
   Formát PDF (180 kB)


Zpráva dozorčí rady 2011
   Formát PDF (165 kB)

Zápis z valné hromady konané dne 31.10.2011
   Formát PDF (2 MB)

Smlouva o převodu směnky
   Formát PDF (35 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 31.10.2011
   Formát PDF (39 kB)

Návrh usnesení valné hromady dne 31.10.2011   
   Formát PDF (27 kB)

Nabídka Privatbanky a.s.
   Formát PDF (234 kB)

Žádost o svolání mimořádné valné hromady
   Formát PDF (251 kB)Zápis z valné hromady konané dne 2.5.2011
   Formát PDF (2 MB)

Oznámení o výplatě dividend za rok 2010
   Formát PDF (60 kB)

Notářský zápis z valné hromady konané dne 2.5.2011
   Formát PDF (890 kB)

Protinávrh akcionáře VH 2.5.2011
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o konání valné hromady dne 2.5.2011
   Formát PDF (100 kB)

Návrh usnesení valné hromady 45359229
   Formát PDF (126 kB)

Stanovy společnosti
   Formát PDF (266 kB)

Účetní závěrka za rok 2010
   Formát PDF (436 kB)

Výrok auditora
   Formát PDF (2 MB)

Zpráva dozorčí rady
   Formát PDF (106 kB)

Zpráva představenstva
   Formát PDF (82 kB)


Zápis z valné hromady konané dne 17.12.2010
   Formát PDF (1 MB)

Abdikace člena představenstva Ing. Jaromíra Floriána
   Formát PDF (100kB)

Notářský zápis z mimořádné valné hromady konané dne 17.12.2010
   Formát PDF (1,73 MB)

Oznámení o konání mimořádné valné hromady dne 17.12.2010
   Formát PDF (83kB)

Návrh na usnesení mimořádné valné hromady
   Formát PDF (72kB)

Smlouva o prodeji podniku
   Formát PDF (205kB)

Přehled informací podle zákona č. 256/2004 Sb.
   Formát PDF (150kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 30.06.2010
   Formát PDF (1,3 MB)

Informace z jednání valné hromady konané dne 30.06.2010 - dividendy
   Formát PDF (130kB)

Oznámení o konání valné hromady 2010
   Formát PDF (140 kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 29.05.2009
   Formát PDF (320 kB)

Informace z valné hromady z 29.05.2009 - dividendy
   Formát PDF (220 kB)

Přehled informací podle zákona č.56/2006 Sb.
   Formát PDF (300 kB)

Oznámení o konání valné hromady (dne 29.5.2009)
   Formát PDF (210 kB)

Tisková zpráva - Přístavba bazénového komplexu
   Formát PDF (243 kB)

Oznámení o změně v orgánech společnosti LL Jáchymov a.s.
   Formát PDF (194 kB)

Přehled informací podle zákona č.56/2006 Sb.
   Formát PDF (242 kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 28.05.2008
   Formát PDF (310 kB)

Informace z valné hromady z 28.05.2008 - dividendy
   Formát PDF (200 kB)

Oznámení o konání valné hromady
   Formát PDF (160 kB)

Přehled informací podle zákona č. 56/2006 Sb.
   Formát PDF (352 kB)

Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 10.10.2007
   Formát PDF (389 kB)

Oznámení o konání mimořádné valné hromady
   Formát PDF (169 kB)

Zápis z jednání valné hromady konané dne 31.05.2007
   Formát DOC (352 kB)

Oznámení o konání valné hromady
   Formát DOC (46 kB)
   Formát PDF (182 kB)
Výroční zprávyVýroční zpráva 2015
   Formát PDF (2 MB)

Výroční zpráva 2014
   Formát PDF (3 MB)

Výroční zpráva 2013 opravená
   Formát PDF (6 MB)

Výroční zpráva 2013
   Formát PDF (7,5 MB)

Výroční zpráva 2012
   Formát PDF (18 MB)

Výroční zpráva 2011
   Formát PDF (26 MB)


Průvodní dopis k opravě výroční zprávy 2010
   Formát PDF (240 kB)

Výroční zpráva 2010 opravená 
   Formát PDF (7 MB)Pololetní zprávy


Pololetní zpráva 2015
   Formát PDF (190 kB)

Pololetní zpráva 2014
   Formát PDF (190 kB)

Pololetní zpráva 2013 - opravená
   Formát PDF (200 kB)

Pololetní zpráva 2013
   Formát PDF (190 kB)

Pololetní zpráva 2012
   Formát PDF (253 kB)

Průvodní dopis k opravené pololetní zprávě 2011
   Formát PDF (211 kB)

Pololetní zpráva 2011 opravená
   Formát PDF (213 kB)


Pololetní zpráva 2010 opravená
   Formát PDF (400 kB)

Pololetní zpráva 2010
   Formát PDF (890 kB)Mezitímní zprávyMezitimní zpráva k 31. 03. 2016
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 30. 9. 2015
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 31. 3. 2015
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 30. 9. 2014
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 31. 3. 2014
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 30. 9. 2013
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 31. 3. 2013
   Formát PDF (170 kB)

Mezitimní zpráva k 30. 9. 2012   
   Formát PDF (220 kB)

Mezitimní zpráva k 31. 3. 2012
   Formát PDF (186 kB)

Mezitímní zpráva k 30. 9. 2011
   Formát PDF (370 kB)

Mezitímní zpráva k 31. 3. 2011 opravená
   Formát PDF (360 kB)

Mezitímní zpráva k 30. 9. 2010
   Formát PDF (1,11 MB)

Mezitímní zpráva 2010
   Formát PDF (500 kB)