Společnost Jáchymov Property Management, a.s. (původně Léčebné lázně Jáchymov a.s.) provozovala do 31. 12. 2010 lázně, prodala podnik Léčebné lázně Jáchymov a.s. včetně obchodní značky a změnila název.

Nyní spravuje cenu za prodaný podnik.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 09. 07. 2021:
Formát PDF (350 kB)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020
Formát PDF (3,9 MB)

 

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu:
Formát PDF (710 kB) 

Postup výplaty částky snížení základního kapitálu:
Formát PDF (190 kB) 

 

DIVIDENDY

Aktuální informace k výplatě dividend podle valné hromady za rok 2018:
Formát DOC (30 kB)

 

AKCIE


 Druh:  akcie
 Forma:  na majitele
 Podoba:  zaknihovaný CP
 Počet kusů  323 868
 Jmenovitá hodnota:  7 Kč
 Celkový objem emise: 
 2 267 076 Kč
 ISIN:  CS0008446753 

Akcie ISIN - CS0008446753 byly přijaty k obchodování na těchto trzích:

  • RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
 

DALŠÍ INFORMACE


Notářský zápis - vyřazení akcií k 26. 06. 2018:
   Formát PDF (910 kB)

Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu:
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek:
   Formát PDF (360 kB)STANOVY

Stanovy společnosti:
   Formát PDFDOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

naleznete ZDE


VÝROČNÍ A POLOLETNÍ ZPRÁVY

naleznete ZDE