Společnost Jáchymov Property Management, a.s. (původně Léčebné lázně Jáchymov a.s.) provozovala do 31. 12. 2010 lázně, prodala podnik Léčebné lázně Jáchymov a.s. včetně obchodní značky a změnila název.
Nyní spravuje cenu za prodaný podnik.

NOVINKY 


DIVIDENDY

 Aktuální informace k výplatě dividend podle valné hromady za rok 2018
Formát DOC (30 kB)

AKCIE


 Druh:  akcie
 Forma:  na majitele
 Podoba:  zaknihovaný CP
 Počet kusů  323 868
 Jmenovitá hodnota:  1 000 Kč
 Celkový objem emise: 
 323 868 000 Kč
 ISIN:  CS0008446753 


Akcie ISIN - CS0008446753 byly přijaty k obchodování na těchto trzích:

  • RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
 

INFORMACE


Notářský zápis - vyřazení akcií k 26. 06. 2018
   Formát PDF (910 kB)

Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek
   Formát PDF (360 kB)

Stanovy společnosti
   Formát PDF (266 kB)


STANOVY


Stanovy společnosti
   Formát PDFDOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

naleznete ZDE


VÝROČNÍ A POLOLETNÍ ZPRÁVY

naleznete ZDE