Jáchymov Property Management do konce roku 2010 provozovala podnik Léčebné lázně Jáchymov a.s., který na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti prodala. V současné době spravuje kupní cenu za prodaný podnik.

AKCIE


 Druh:  akcie
 Forma:  na majitele
 Podoba:  zaknihovaný CP
 Počet kusů  323 868
 Jmenovitá hodnota:  1 000 Kč
 Celkový objem emise: 
 323 868 000 Kč
 ISIN:  CS0008446753, 770980000572 


Akcie ISIN - CS0008446753 byly přijaty k obchodování na těchto trzích:


  • Burza cenných papírů Praha, a.s.
  • RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
 

INFORMACE


Oznámení o zapsání snížení základního kapitálu
   Formát PDF (120 kB)

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva akcionářům k přihlášení pohledávek
   Formát PDF (360 kB)

Stanovy společnosti
   Formát PDF (266 kB)


DIVIDENDY


Oznámení o výplatě dividend
   Formát PDF (60 kB)

STANOVY


Stanovy společnosti
   Formát PDFDOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ

naleznete ZDE


VÝROČNÍ A POLOLETNÍ ZPRÁVY

naleznete ZDE